اسباب بازی موتور موجب طلاق دو زوج عشایری شد

کودکان با بازی یاد می گیرند و اسباب بازی ها ابزارهایی هستند که به آنها اجازه می دهد دنیایی را که در آن زندگی می کنند کشف کنند.

و به همین دلیل است که آنها از طریق اسباب بازی موتور با محیط اطراف خود همکاری می کنند. همچنین، اسباب‌بازی‌ها شادی و شادی فراوانی را فراهم می‌کنند که به ایجاد خودبینی کمک می‌کند.

بازی به کودک شما کمک می کند تا تفکر شناختی و مهارت های حرکتی و اجتماعی را بیاموزد. بازی با تحریک مغز از طریق تشکیل پیوندهای متقابل بین سلول های عصبی به تقویت آن کمک می کند. این فرآیند به رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت کمک می کند.

بازی کودکان در قالب های مختلف از جمله، بازی انجمنی، بازی اجتماعی، بازی حرکتی – بدنی، بازی سازنده، بازی بیانی، بازی فانتزی، غیر اشغالی
بازی به ایجاد زمینه‌های یادگیری قوی کمک می‌کند، زیرا سطوح بعدی یادگیری بر پایه‌های قبلی ساخته می‌شوند، فرآیندی که به آن «داربست» می‌گویند.

اسباب بازی

جوهر هوی و هوس، شگفتی، خلاقیت، تخیل و اعتماد به بهترین وجه در بازی های دوران کودکی شکل می گیرد. در بازی، فرآیند یادگیری به خودی خود ادامه می دهد، زیرا عشق طبیعی به یادگیری حفظ شده و توانمند می شود. قدرت بازی همچنین باعث افزایش عزت نفس و روابط متقابل می شود.

فرآیندهای شناختی درگیر در بازی شبیه به فرآیندهای درگیر در یادگیری است: انگیزه، معنا، تکرار، خود تنظیمی و تفکر انتزاعی. اسباب‌بازی‌ها و بازی‌های فوق‌مدرن، به‌دلیل کارکردها و امکانات الکترونیکی خود، تجزیه و تحلیل و نوآوری را دعوت می‌کنند – فعالیت‌های یادگیری برتری.

اسباب‌بازی‌های کودکان دوره‌ای غنی برای بازرسی درک علّی فراهم می‌کنند، زیرا اشیا در سطوح مختلف انتزاع درک می‌شوند.

ابتدا کودک یاد می گیرد که با والدین خود کنار بیاید و بعداً یاد می گیرد که با بچه های دیگر معاشرت کند و بازی کند. در طول این تعاملات بازیگوشانه، کودک ارزش های اجتماعی مهمی مانند احترام گذاشتن، کار گروهی، به اشتراک گذاشتن، مذاکره و چگونگی بودن را می آموزد.