بزرگترین تولیدی پودر کاری اصل

آیا میدانید بزرگترین تولیدی پودر کاری اصل را در کدام شهر ایران میتوان پیدا کرد؟

آیا انواع پودر کاری تولید شده در ایران از کیفیت تضمین شده برخوردار هستند؟

در ایران، استان های بسیاری هستند که به تولید و ارائه بهترین نوع ادویه جات از جمله پودر کاری می پردازند.

از آن جمله میتوان به استان بوشهر، خوزستان، خراسان و… اشاره نمود.

البته پودر کاری تولید شده در کشور ما با هندوستان اندکی متفاوت است.

لیکن از نظر کیفی در رده پودر کاری هندی قرار میگیرد و شاید با ارزش تغذیه ای بالاتر!